Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

Banskobystrický Cup
Banskobystrický Cup

Banskobystrický Cup

Banskobystrický Cup

V městě pod Urpínom - Banská Bystrica Plavecký oddíl Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica pravidelně organizuje významné mezinárodní plavecké závody (určené i pro talentovanou mládež), které prezentují nejen svoje město, region, ale i celou Slovenskou republiku. Tato událost je dobrou příležitostí konfrontace slovenského plavání se zahraničím. Banskobystrický pohár je jeden z největších plaveckých meetingů na Slovensku. Cílem je představit na Slovensku evropské ale i světové hvězdy, které by byli vzorem pro naši mládež a zároveň lákadlem pro širokou veřenost. Z původní soutěže plaveckého meetingu s mezinárodní účastí se i díky přestavbě 50-metrového bazénu na Štiavničkách a obrovské snaze organizátorů staly závody evropského formátu. V historii závodů byly evidované přihlášky závodníků až z 30 krajin.

Tyto závody, které se uskutečnily v termínu 25.-26. března 2017, mělo výjimečnou atmosféru v tom, že Mezinárodní světová plavecká federace schválila tuto událost jako kvalifikační pro účast na Mistrovství světa 2017 v Budapešti. Kromě toho bylo možné plnit na těchto událostech limity i na Mistrovství světa juniorů 2017 v Indianapolisu (USA), Mistrovství Evropy juniorů 2017 v Netanyi (Izrael), Evropský olympijský festival mládeže 2017 Győri (Maďarsko) a Světovou Univerziádu 2017 v čínském Taipei.

Světové a evropské hvězdy, které kromě médií přilíkaly na tribunu nového plaveckého bazénu i množství diváků, nabídli špičkové výkony, skvělou atmosféru a už i místo mezi předními závody evropského formátu. V tomto roku se organizátorům podařilo zabezpečit přímý přenos z události prostřednictvím regionálních televizí a internetových portálů. Událost tak dostala úplně jiný rozměr.

Společnost Kompava podpořila akci cenami pro vítěze v podobě iontového nápoje Hypofit, ručníky a cyklistickými lahvemi. Velkou podporou akce byl i stánek s produkty od Kompavy s 15% slevou, ochutnávka HypoFitu a vzorkami produktů pro sportovce, ale i pro návštěvníky akce.