Vyhodnotenie najlepších hádzanárov, hádzanárok r.2007.
Vyhodnotenie najlepších hádzanárov, hádzanárok r.2007.

Vyhodnotenie najlepších hádzanárov, hádzanárok r.2007.

Vyhodnotenie najlepších hádzanárov, hádzanárok r.2007.

Organizátor podujatia Slovenský zväz hádzanej sa tejto úlohy, ako každý rok, zhostil na výbornú.Na tomto slávnostnom podujatí bola vynikajúca rodinná atmosféra a zúčastnilo sa ho viacero významných osobností slovenskej i bývalej československej hádzanej. Moderátor Slávo Jurko viedol celé podujatie v športovo-humoristickom duchu, čo privítali najmä hráči mužskej reprezentácie. Sme veľmi radi, že aj f Kompava mohla prispieť k úspešnej realizácii tohto podujatia.Ostat­né foto.

spracoval: Vrba