Alzheimerova choroba a její definice
Alzheimerova choroba a její definice

Alzheimerova choroba a její definice

Alzheimerova choroba a její definice

Alzheimerova choroba je destruktivní onemocnění mozku. Postihuje hlavně lidí nad 65 let a ovlivňuje paměť, náladu a chování člověka. Statistiky uvádějí, že v průměru 1 % obyvatel trpí touto nemocí a tak se zaraduje na 4. místo nejčastějších příčin úmrtí. K rizikovým faktorem vzniku Alzheimerovy choroby patří: dědičnost, věk, poranění mozku, pohlaví - ženy jsou častěji postiženy, prostředí.
Mezi první příznaky Alzheimerovy choroby zařazujeme výpadek krátkodobé paměti. Lidé si pamatují, co dělali před 20 lety, ale nepamatují si, co měli k snídani. Také časté opakování vět a myšlenek patří k prvním příznakům této nemoci. Může se projevit i zapomínání jména členů rodiny, jak se dostat na známá místa, ztráta zájmu o věci a lidi, ze kterých se dříve těšili, neschopnost rozhodovat se. Alzheimerova choroba postihuje neurony v mozku. Vznikají zde beta amyloid plaky a neutrofibrilové spleti.

Ty zabraňují přenosu impulsů z neuronu na neuron, což způsobuje právě tento výpadek paměti. Nezpůsobují jen přímou destrukci mozkových nervů, ale zvyšují také oxidativní stres, který způsobuje zánik a následnou smrt buněk, mozku i organismu. Beta amyloid plaky a neutrofibrilové spleti vznikají podle vědců s AGEs. (viz info - glykace ). Stadia Alzheimerovy choroby jsou různé, neprojevují se stejně u všech lidí. Mohou se projevit v různém čase. Známe 3 stadia Alzheimerovy choroby:

  1. Rané stádium - trvá od 2 do 4 let, symptomy se projevují ztrátou krátkodobé paměti, ztracení se ve známém prostředí,
    pocit smutku, deprese, úzkosti, problém se zapamatováním si jmen, času, událostí, ztráta věcí, menší problémy v komunikací (zapomínání slov).
  2. Střední stádium - trvá od 2 do 10 let, lidé v tomto stádiu mají již problémy např. s koupáním, oblékáním se, poruchami spaní, podezříváním, hněvem, potíže s vyjadřováním, pochopením svého okolí
  3. Pozdní stadium - trvá 1 až 3 roky, lidé vyžadují kompletní každodenní péči, nedokážou se sami najíst, umýt, chodit, nemluví, nereagují na osoby ani na jiné podněty.
    Ne ještě vyvinutý lék, který by toto onemocnění vyléčil. Existují pouze léky, které toto onemocnění zpomalují a zlepšují příznaky tohoto onemocnění.