Osvěžení a protein? Určitě zkuste nový JUICY PROTEIN Více na...

Antivirotický účinek L-lysinu v boji proti herpesu či koronavirusu
Antivirotický účinek L-lysinu v boji proti herpesu či koronavirusu

Antivirotický účinek L-lysinu v boji proti herpesu či koronavirusu

Antivirotický účinek L-lysinu v boji proti herpesu či koronavirusu

Aminokyseliny hrají důležitou roli v patogenezi všech virových infekcí. Představují základní substráty pro syntézu proteinů a zajišťují regulování několika metabolických cest.

Obsah

Úloha aminokyselin v imunitním systému

Už dlouho je známo, že nedostatek bílkovin nebo aminokyselin ve stravě zhoršuje imunitní funkce a zvyšuje riziko vzniku infekčních chorob u lidí. Nedostatečný příjem bílkovin snižuje koncentraci většiny aminokyselin v plazmě. Aminokyseliny hrají důležitou roli v imunitních reakcích. Zajišťují aktivaci T lymfocytů, B lymfocytů, přirozených "zabijáckých" NK buněk a makrofágů, dále produkci protilátek, cytokinů a jiných cytotoxických látek.

Poslední studie ukazují, že výživové doplňky specifických aminokyselin u lidí s infekčními chorobami či nedostatečnou výživou zvyšují imunitu, a tím snižují nemocnost a úmrtnost.

Metabolismus aminokyselin v leukocytech je rozhodující pro vývoj účinných prostředků pro prevenci a léčbu imunodeficitních nemocí (11).

Aminokyseliny hrají důležitou roli v patogenezi všech virových infekcí. Představují základní substráty pro syntézu proteinů a zajišťují regulování několika metabolických cest. Replikace viru v organismu do významné míry závisí na metabolických mechanismů hostitele a přítomností esenciálních složek buňky, přičemž významný je zejména aminokyselinový profil (1).

Koronaviry patří do velké rodiny Coronaviridae. Mezi nimi známe i druhy, které jsou lidskými patogeny a způsobují hlavně onemocnění dýchacích cest. Zatímco většina kmenů zapříčiňuje vznik onemocnění podobných nachlazení, jiné mohou vést ke vzniku závažných infekcí (5).

L-lysin

Většina vyšších organismů si není schopna L-lysin sama syntetizovat, a proto je nepostradatelnou aminokyselinou, kterou je třeba konzumovat v dostatečném množství, aby se zachovala syntéza látek bílkovinné povahy. I když je L-lysin v tělesných tekutinách zastoupen v poměrně velkém množství, jeho obsah je v mnoha důležitých zdrojích potravy omezen (např. V obilninách) (7).

Nároky na příjem L-lysinu se zvyšují především během období akutních infekčních chorob (2). Přítomnost lysinu byla prokázána v leukocytech a jiných buňkách zajišťujících imunitní odpověď organismu, protože buňky imunitního systému jsou bílkovinné povahy (9).

Nedostatek L-lysinu v organismu

Nedostatek lysinu omezuje syntézu bílkovin (včetně cytokinů) a proliferaci lymfocytů, snižuje protilátková reakce, což může vést k nedostatečné imunitní odpovědi organismu a následně ke zvýšené nemocnosti a úmrtnosti (11). Nedostatek L-lysinu ovlivňuje tvorbu protilátek, jakož i buněk zprostředkujících normální imunitní odpověď, čímž zlepšuje funkci imunitního systému (3).

Antivirotický účinek L-lysinu

 • L-lysin v boji proti herpesu

Suplementace lysinem je univerzálně účinná proti celé rodině herpetických vurů. Ukázalo se, že L-lysin potlačuje RNA i DNA viry, zabraňuje vzniku projevů herpesvirové infekce, resp. pomáhá zkrátit její trvání. Když se virus oparu dostane do těla, usadí se na nervových buňkách, přičemž jeho přítomnost v organismu se nemusí projevit okamžitě.Spouštěčem onemocnění je nejčastěji stres nebo oslabená imunita (8).

Virus herpex simplex pro své rozmnožování vyžaduje přítomnost vyššího množství argininu v těle a zároveň nízké hladiny lysinu. Znalosti o antagonismy mezi lysinem a argininem se využívají na účinnou léčbu dermálních infekcí způsobených virem herpes simplex. Základní mechanismus antiviroticky aktivity L-lysinu spočívá ve snížení transportu argininu do viru, čímž zprostředkuje inhibici jeho růstu.

Antiviroticky účinek L-lysinu je tedy založen na inhibici absorpce argininu ve střevě, čímž kompetitivně snižuje jeho hladiny v organismu. Studie prokázaly, že užívání L-lysinu inhibuje replikaci viru, zkracuje průběh a trvání onemocnění a zlepšuje klinické příznaky. Ve studiích zaměřených na antiviroticky účinek L-lysinu se prokázalo, že převaha lysinu nad argininem v organismu potlačuje replikaci viru a inhibuje jeho cytopatogenitu. Cílenou suplementací lysinu lze tedy rozvoji virové infekce zabránit (3,4, 6, 11).

 • L-lysin v boji proti covid-19

Jedno z nejdůležitějších pozorování v souvislosti s L-lysinem a onemocněním COVID-19 byl významně krátký čas eliminace, resp. snížení horečky, která byla způsobena cytokinové bouří (3). U pacientů pozitivních na COVID-19 se ve většině závažných případů prokázaly masivní hladiny cytokinů. Nadměrné uvolňování prozánětlivých cytokinů se označuje jako cytokinové bouře. Po jejím spuštění organismus začne intenzivně bojovat proti infekci a eliminuje tak patogeny.

Negativní na tom je, že vysoké hladiny cytokinů v organismu mohou být hlavní příčinou přispívající k poškození vnitřních orgánů nebo některých systémů (kardiovaskulární systém, nervový systém, kožní projevy či sepse) (10). Nedostatečný příjem L-lysinu může přispět k zvýšeným hladinám zánětlivých cytokinů. L-lysin se proto jeví jako vysoce supresivní látka na replikaci viru v organismu (3).

ZDROJE:

 1. Butorov EV. Influence of L-lysine amino acid on the HIV-1 RNA replication in vitro. Antivir Chem Chemother. 2015 Feb;24(1):39-46. doi: 10.1177/2040206614566582. PMID: 26149265; PMCID: PMC5890499 (1)
 2. Shibani Ghosh, Miro Smriga, Frederick Vuvor, Devika Suri, Husein Mohammed, Seth Mensah Armah, Nevin S Scrimshaw, Effect of lysine supplementation on health and morbidity in subjects belonging to poor peri-urban households in Accra, Ghana, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 92, Issue 4, October 2010, Pages 928–939
 3. Christopher Kagan, Alexander Chaihorsky, Rony Tal, Bo Karlicki. Lysine Therapy for SARS-CoV-2. Bio-Virus Research Inc. 5774 Tappan Dr. Reno, Nevada, USAxyz1953@gmail.com +1(775) 742-8811
 4. KAGAN, C (1974). LYSINE THERAPY FOR HERPES SIMPLEX. , 303(7848), 137–. doi:10.1016/S0140-6736(74)92374-5
 5. Müller C, Karl N, Ziebuhr J, Pleschka S (2016) D, L-lysine acetylsalicylate + glycine Impairs Coronavirus Replication. J Antivir Antiretrovir 8: 142-150. doi:10.4172/jaa.1000151
 6. Zheleznikova GF, Scripchenko NV, Ivanova GP, Surovtseva AV, Scripchenko EY. [Gerpes viruses and multiple sclerosis]. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni S.S. Korsakova. 2016;116(9):133-143. DOI: 10.17116/jnevro201611691133-143.
 7. Dwight E Matthews, Review of Lysine Metabolism with a Focus on Humans, The Journal of Nutrition, Volume 150, Issue Supplement_1, October 2020, Pages 2548S–2555S, https://doi.org/10.1093/jn/nxaa224
 8. Singh BB, Udani J, Vinjamury SP, Der-Martirosian C, Gandhi S, Khorsan R, Nanjegowda D, Singh V. Safety and effectiveness of an L-lysine, zinc, and herbal-based product on the treatment of facial and circumoral herpes. Altern Med Rev. 2005 Jun;10(2):123-7. PMID: 15989381.
 9. J. Iseri, K. C. Klasing, Changes in the Amount of Lysine in Protective Proteins and Immune Cells after a Systemic Response to Dead Escherichia coli: Implications for the Nutritional Costs of Immunity, Integrative and Comparative Biology, Volume 54, Issue 5, November 2014, Pages 922–930, https://doi.org/10.1093/icb/icu111
 10. Serrano G, Kochergina I, Albors A, Diaz E, Oroval M, Hueso G, et al. Liposomal Lactoferrin as Potential Preventative and Cure for COVID-19. Int J Res Health Sci. 2020;8(1):8-15.