Získejte nyní balení Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balení. Více na...

EMS- cvičenie "je to, čo som hľadala"
EMS- cvičenie "je to, čo som hľadala"

EMS- cvičenie "je to, čo som hľadala"

EMS- cvičenie "je to, čo som hľadala"

Electro fitness cvičenie som si veľmi obľúbila, mojím cieľom ako u väčšiny nebolo chudnúť, ale zamerať sa na nárast svalovej hmoty, najmä na spodnej časti tela. Pred cvičením na prístroji E-Fit som sa zúčastnila na súťaži (Bikiny Fitness), kde som sa bohužiaľ neumiestnila a nebola som s výsledkom vôbec spokojná. Preto som sa rozhodla vyskúšať E-Fit prístroj, pomocou ktorého dochádza k stimulácii všetkých svalových skupín súčasne a v rovnakom čase. Po 6 týždňoch som skutočne na sebe videla viditeľné zmeny na náraste svalovej hmoty. Po absolvovaní cvičenia na E-Fite som sa zúčastnila významnej súťaže na „Mozollani“ (Bikiny Fitness) v Žiline, kde som sa umiestnila na 3. mieste. Tento úspech vďaka E-fitu ma motivoval, a preto s cvičením aj naďalej pokračujem.                               

18. 04. 2013, Stanislava Prítrská, fitness bikiny