Jak se chránit před mozkovou příhodou
Jak se chránit před mozkovou příhodou

Jak se chránit před mozkovou příhodou

Jak se chránit před mozkovou příhodou

Enzym nattokináza komplexně a pozitivně působí na celou kardiovaskulární soustavu a je označována za jedinečnou přírodní složku, která má své místo v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Ne každý z nás se už s pojmem nattokináza setkal. Pokud ano, určitě víte, že tento zázračný enzym slouží preventivně vůči vznikem několika onemocnění či už srdce tak i cév. Kromě toho snižuje možnost infarktu, mozkových příhod a hlavně bojuje proti dalšímu širokému spektru chorob.

Jaké jsou příčiny vzniku cévní mozkové příhody?

Riziko vzniku mozkové příhody stoupá s věkem. Z hlediska pohlaví jsou muži nižších věkových skupin postižený častěji, avšak ve vyšších věkových kategoriích tento rozdíl mizí, ba dokonce ve vyšších věkových kategoriích bývají ženy postiženy častěji.

Pod pojmem cévní mozková příhoda se skrývají dva základní zdravotní problémy - nedokrvení mozku a krvácení do mozku.

Nedokrvení mozkové tkáně vzniká ucpáním cévy, například uvolněnou krevní sraženinou nebo vytvořením sraženiny v mozkových tkáních. Krvácení do mozku vznikne poškozením cévy, například při vysokém krevním tlaku nebo když Sklerotická céva praskne a krev se vylije do mozkové tkáně a poškodí ho. Mechanismus poškození mozku v obou případech je sice odlišný, ale příznaky jsou velmi podobné. Až dvě třetiny všech mozkových příhod tvoří mozkové nedokrvení. Mozek je zásobován okysličenou krví dvěma od sebe nezávislými systémy. Oba okruhy jsou vzájemně propojeny, takže pokud se některá z cév ucpe, díky propojení je nahradí jiné propustné cévy. Problém nastává tehdy, když se ucpe céva i sousední cívky, které přímo vyživují určité mozkové ložisko. Přes uzavřenou cévu se okysličená krev nedokáže dostat k mozkovým tkáním. Pokud se prokrvení co nejdříve neobnoví, postižená část mozkové tkáně může nenávratně poškodit.

Co je nattokináza a jakou roli hraje v prevenci mozkové příhody?

Nattokináza je enzym izolovaný z Natto - tradiční japonské fermentované sóji. Natto se používala bezpečně po tisíce let a to hlavně pro své četné blahodárné účinky. Kromě toho, že se s nattokinázy spojují několik pozitivu účinky na organismus za pozornost určitě stojí to, že podporuje funkčnost srdce a příznivě ovlivňuje krevní oběh. Vykazuje vysoké fibrinolytické účinky - rozpouštění krevních sraženin, snižuje viskozitu krve a tím zabraňuje zpomalení toku krve a možnosti vytvoření trombu. Tím následně snižuje riziko vzniku mozkové příhody. Čím jsme starší tím se v organismu každého z nás zvyšuje tvorba fibrinu - látky, která je pojivem při tvorbě krevních sraženin. Následkem toho nám hrozí větší riziko ucpání cév, což může mít závažné následky které mohou být spouštěčem několika onemocnění (mozková příhoda, vysoký krevní tlak a jiné ohrožení).

Pravidelným užíváním enzymu nattokinázy můžeme těmto komplikacím předejít. Enzym nattokináza tak komplexně a pozitivně působí na celou kardiovaskulární soustavu a je označována za jedinečnou přírodní složku, která má své místo v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Dá se tento proces přirozenou formou zvrátit?

Odpověď nabízejí několik klinické studie, které popisují účinky přírodní enzymatické látky nattokinázy.

Přítomnost tohoto enzymu v organismu udržuje tvorbu fibrinu v hodnotách typických pro zdravého člověka a rychle, řádově v minutách rozpouští již vytvořené tromby, respektive krevní sraženiny v cévách, čímž přirozenou cestou účinně snižuje riziko vzniku cévní mozkové příhody a také infarktu. Nattokináza se tímto řadí mezi nejúčinnější přírodní látky s fibrinolytickou účinky. Napomáhá tak chránit krevní oběh před ucpáním cév.

Japonsko versus USA

Výsledky studií o enzymu Nattokináza podporuje i japonská tradice. Historicky je totiž pozorováno, že právě zvýšená konzumace sýra natto v Japonsku, který je přirozeným zdrojem Nattokinázy, má v této zemi dlouhodobě souvislost se specificky výrazně nižším počtem úmrtí způsobených ucpáním cév. Ve srovnání s USA je to až o deset násobně méně.

V klinických studiích se ukázalo, že nattokináza:

  • rozpouští nadbytek fibrinu v cévách, které zlepšují krevní oběh, způsobují rozpouštění sraženiny a snižuje riziko závažného srážení
  • snižuje LDL (špatný) cholesterol a zvyšuje HDL (dobrý) cholesterol
  • snižuje viskozitu krve, zlepšuje průtok krve a snižuje krevní tlak

Zdraví si třeba chránit, proto pokud vás zajímá enzymová terapie, vyberte si z našeho portfolia enzymových doplňků podporujících viditelné výsledky, případně přímo enzym nattokinázy obsažený v naší novince Nattokinase plus.

Ing. Zuzana Chovancová