Osvěžení a protein? Určitě zkuste nový JUICY PROTEIN Více na...

Lymfatický systém

Lymfatický systém

Co je mízní lymfatický systém?

Jedná se o systém kanálů, kterými proudí lymfa. Je tvořen lymfatickými buňkami, centrálními orgány (kostní dřeň, thymus) a periferními orgány (lymfatické uzliny, slezina, sliznice trávicího traktu a dýchací soustavy).
Za normálních okolností protéká lymfatickým systémem denně kolem 2–3 litrů tekutiny-lymfy. Obsahuje výživové látky ale také odumřelé buňky, bakterie, toxiny a látky, vzniklé jako odpad metabolických procesů.

Jaká je cesta lymfy?

Lymfatické vlásečnice začínají slepě v mezibuněčné tkáni, spojují se do větších cévek a lymfatických cév, lymfatické cévy jsou přerušovány lymfatickými uzlinami, nejmohutnější jsou lymfatické kmeny, které odvádějí lymfu z částí těla a napájejí se do.
Koloběh lymfy vyživuje buňky a odstraňuje z nich odpadní produkty.

Kdo to všechno řídí?

Lymfatický systém je ovládán slezinou. Chod lymfy je jednosměrný, nemá žádnou pumpu. Zabezpečen je jen činností kosterního svalstva, dýchacími pohyby a záchvěvy tepen, peristaltikou (pohybem) střev a samotné lymfatické cévy mají hladkou svalovinu, která se jemně stahuje.

Kde ho všude najdeme?

Lymfatický systém je rozvětvený v celém našem těle. Velmi složitý lymfatický systém se nachází v tlustém střevě, kde miliony výběžků na sliznici sbírají živiny z rozložené potravy a vracejí je do organismu.
Na lymfatický systém je napojena i prsní žláza, která je bohatě zásobena lymfou, protože z lymfy je vyráběno mateřské mléko.

Jeho funkce v organismu:

 • patří mezi hlavní detoxikační orgány,
 • lymfatickými cévami se vyplavují z těla toxiny, zplodiny vznikající při látkové výměně mezi buňkami, prachové částice, viry a bakterie,
 • zachycují se v lymfatických uzlinách, kde se vytvářejí bílé krvinky (lymfocyty) následně pohlcující tyto cizorodé látky,
 • tvoří imunitní soustavu – v lymfu se nacházejí buňky imunity (lymfocyty a makrofágy),
 • udržuje stálý objem a filtraci krve v organismu,
 • zajišťuje také přívod živin pro buňky.

Co spojuje lymfatický a imunitní systém?

V první řadě jsou to lymfocyty, patří mezi hlavní buňky imunitního systému, které čistí a upravují vnitřní prostředí těla. Prostřednictvím lymfatického systému putují s krví do tkáně a opačně, k místům kde jsou potřebné k zajištění imunitních reakcí.
Další důležitou součástí obou systémů jsou mízní uzliny. Jsou místem tvorby a aktivace T-lymfocytů, dále zde dochází k jejich dělení a specializaci.
V lymfatických uzlinách prostřednictvím T-lymfocytů dochází ik ničení nádorových buněk.
Dojde-li v některém místě těla k nedostatečnému proudění lymfy začnou se hromadit odpadní látky a do té doby ideální přístup obranných buněk imunity je omezený, protože v lymfu žije a putuje většina našich obranných buněk.
Výsledkem je oslaben imunitní systém.

Co představuje zátěž pro lymfatický systém?

 • chřipkové viry, plísně, mikroorganismy, infekce,
 • alkohol, kofein a cigarety,
 • vysokoproteinová strava (hlavně u sportovců), přemíra ovoce, cukru, mléčných výrobků, živočišné a pečené stravy,
 • chemikálie, produkty chemického a automobilového průmyslu,
 • zbytky po očkování, radioaktivní látky a těžké kovy,
 • nedostatek pohybu, jednostranná zátěž,
 • dlouhodobé působení strachu, stresu, napětí,
 • ochablost svalů a podkožní tkáně.

Poruchy činnosti lymfatického systému s sebou přinášejí:

 • pocity únavy,
 • těžké nohy, otoky, přetížení žilního systému,
 • zahleněný krk, ztvrdlé a oteklé uzliny,
 • pocit tlaku v: krku, hlavě, hrudi, pánvi a břiše,
 • oslabený imunitní systém, opakující se infekce,
 • onemocnění – lymfedémy, lymfom,
 • celulitida.