Získejte nyní balení Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balení. Více na...

Metabolismus tuků - jak ho nastartovat?
Metabolismus tuků - jak ho nastartovat?

Metabolismus tuků - jak ho nastartovat?

Metabolismus tuků - jak ho nastartovat?

Co Vám říká pojem metabolismus?

Metabolismus je termín, kterým označujeme široké spektrum nepřetržitých chemických a tělesných procesů, které probíhají v organismu a jejich účelem je tvorba energie, syntéza nových a obnova starých struktur, růst a reprodukce organismu.

Představuje soubor všech chemických a energetických změn, které probíhají v lidském organismu.

Metabolismus se dělí na dva hlavní procesy:

Katabolismus - je to štěpení složitých chemických sloučenin na jednodušší formy - tak, aby se mohla uvolňovat energie, která se využívá na práci, tvorbu tepla a energetické požadavky anabolických reakci.

Anabolismus - jsou to syntetické reakce, z nichž vznikají složitější formy - při této reakci se energie spotřebovává. 

Katabolických REAKCE - degradační reakce

Proteiny - aminokyseliny (proteolýza)
Glykogen - glykogen (glykogenolýza)
Triacylglyceroly - mastné kyseliny (lipolýza)
Anabolismus - jsou reakce (syntetické), které umožňují tvorbu nových struktur a zásoby energie.
Anabolické REAKCE - syntetické reakce

Aminokyseliny - proteiny (proteosyntéza)
Sacharidy - glykogen (glykogenezí)
Mastné kyseliny - triglyceridů (lipogeneze)
Sacharidy - triacylglyceroly (lipogeneze)
Přechod mezi oběma uvedenými stavy není vždy jasně oddělen. Nejdůležitější anabolická fáze je spánek. Organismus je v anabolismu i po konzumaci stravy, což vysvětluje, proč je třeba výkon časovat po delší době od posledního jídla. Do stavu katabolismu se sportovec musí před výkonem cíleně uvést - k tomu slouží uvedený odstup od posledního jídla, jeho vhodné složení, ale také rozcvičení. Využívají se však i jiné formy "přeladění". Krátkodobé hladovění nesnižuje výkon, na druhé straně velký příjem energie ano.

Energie získaná formou posledního jídla těsně před výkonem není většinou využitelná pro tvorbu pohybové energie.

A co je rychlost metabolismu?

Tempo, jakým metabolismus přeměňuje stravu na využitelnou energii, se označuje jako rychlost metabolismu. Nejmenší množství energie, které tělu stačí na přežití, nazýváme bazální rychlost metabolismu nebo BMR (basal metabolic rate). Sem patří kalorie potřebné k dýchání, krevní oběh, trávení (trávení vyžaduje přibližně 10% celkové přijaté energie, i když každá živina vyžaduje jinou energetickou aktivitu), termoregulaci a další tělesné funkce. V spánku se spotřebuje množství energie na úrovni BMR, při namáhavé fyzické činnosti, například jízdě na kole, může být množství spotřebované energie až sedmkrát vyšší. Množství vynaložené energie ovlivňuje i stupeň vitálností určitého jedince, vyplývající z jeho anatomické stavby a fyziologické zdatnosti. Rychlost metabolismu může ovlivnit například onemocnění štítné žlázy. Lidský organismus potřebuje ke krytí svých metabolických potřeb určité množství základních živin. Základny živiny jsou tuky, sacharidy a bílkoviny. Nezbytnou složkou potravy je voda. Důležitými doplňky naší stravy musí být i minerální látky a vitamíny.

Pokud organismus vykonává fyzickou činnost (práce, sport), hovoříme o látkové přeměně. Energetická spotřeba u dospělého člověka je tehdy závislá na namáhavosti vykonávané práce. Nejvyšší energetickou hodnotu mají tuky (1g tuku obsahuje 38,9 kJ). Nejdostupnější energii pro organismus představují sacharidy, které tělo ukládá ve formě glykogenu ve svalech a játrech (1g sacharidu 17,2 kJ), Nejhodnotnější a nezbytnou stavební složkou jsou bílkoviny rostlinného i živočišného původu (1g bílkovin 17,2 kJ).

Zpomalování metabolizmuMedzi faktory, které zpomalují metabolismus patří stárnutí, nedostatek fyzické aktivity, ale i extrémní diety. Tělo rychle zjistí, že nastalo omezení příjmu potravy, přepíná se do maximálně úsporného režimu. Metabolismus je schopen zpomalit se až téměř na polovinu normálního výkonu. Je to obranný reflex na přežití. Dieta, při které se hubne formou hladovění zpravidla obsahuje málo živin. Tělo proto sáhne po jediných dostupných bílkovinách - po vlastních svalech (může však vzít i z kostní hmoty!). Hubnutí se zdá být podle váhy úspěšné, ale člověk ztrácí především vodu a svalovinu. Po nějakém čase to s dietou už déle nevydrží. Začne jíst a opět rychle přibere. Vrátí se zpravidla o nějaké to kilo vyšší, než byla hmotnost před rozhodnutím zhubnout. No to, co přibere již není svalovina, ale tuk.

Jak zrychlit metabolismus?

Fyzickou aktivitou

Při cvičení přeměňují svaly uloženou tělesnou energii na sloučeniny, které nám umožňují pohybovat se a produkovat tělesné teplo. Hlavním energetickým palivem jsou sacharidy a tuky. Okamžik, ve kterém během pohybu pocítíme únavu, často souvisí s vyčerpáním zásob sacharidů. Po jejich spotřebování tělo sáhne do zásob tuků a začne metabolizovat mastné kyseliny (hlavní chemické složky tuků), aby mohlo uvolňovat energiu.Odporúča se kromě pravidelné aerobní aktivity občas zařadit i silový trénink s činkami. I když je to anaerobní cvičení, pomůže vám chránit svalovou hmotu, případně ji přímo budovat. Svaly jsou dalším faktorem, který zrychlí metabolismus. Možná potvrdit, že "více svalů víc sní". Větší množství svaloviny spotřebuje větší množství energie.

Pravidelnou stravou

Pokud člověk začne pravidelně jíst - samozřejmě přiměřeně malé a pravidelné dávky - organismus začne vypínat úsporný režim. Už neukládá každý volný gram potravy na energii ve formě tuku. Jezte 5 až 6 krát denně, v poměrně pravidelných časových intervalech, rovnoměrně rozložených na celý den, s tím že poslední jídlo konzumujte maximálně dvě až tři hodiny před spaním.

Pravidelným pitným režimem

Další faktor, který zásadním způsobem zrychlí metabolismus je pravidelné pití. Ideální je čistá, nebublinková voda, nebo čaj. Nevhodné jsou jakékoliv slazené nápoje, džusy, limonády.