Nezdravé hubnutí pomocí návykových látek
Nezdravé hubnutí pomocí návykových látek

Nezdravé hubnutí pomocí návykových látek

Nezdravé hubnutí pomocí návykových látek

V současném období pod vlivem trendu štíhlosti prosazovaného médii se zvyšuje počet pacientů s diagnózou anorexie nervosa nebo Atletico.

 

Anorexie se již nestává výsadou žen vyhublých na kost, ale prudce stoupá počet postižených mužů (cca 10% mužů postižených poruchami přijímání potravy).

V případě anorexie Atletico se k poruchám stravování přidává ještě užívání látek podporujících spalování tuku, projímadel a nadměrné cvičení až do absolutního vyčerpání organismu. K spalovači tuků, které se nacházejí na seznamu zakázaných látek, se zařazují metamfetamin, amfetamin, efedrin, kokain. 

Tyto látky potlačují chuť k jídlu, působí jako stimulanty. Nebezpečí užívání spalovačů tuků spočívá ve fyziologickém poškození organismu v důsledku nedostatečné výživy (osteoporóza, zubní kaz).

Tělo si odebírá tuk nejprve z tukových zásob, po jejich vyčerpání ze svalů a nakonec z vnitřních orgánů (srdce, játra). Rovněž vedou ke vzniku psychologických a psychiatrických poruch (deprese, nutkání k sebevraždě, snížené sebevědomí, pocity beznaděje). Dochází k narušení hormonální rovnováhy: ztráta plodnosti u mužů v důsledku snížení počtu a kvality spermií, u žen je zde sníženo riziko otěhotnět způsobené poruchami respektive úplného vynechání menstruace. Největším rizikem je vznik závislosti.