Posílení konkurenceschopnosti společnosti KOMPAVA spol. s r. o.
Posílení konkurenceschopnosti společnosti KOMPAVA spol. s r. o.

Posílení konkurenceschopnosti společnosti KOMPAVA spol. s r. o.

Posílení konkurenceschopnosti společnosti KOMPAVA spol. s r. o.

Od roku 2018/2019 realizujeme naše projekty díky grantu Posílení konkurenceschopnosti společnosti KOMPAVA spol. s r. o.