Zelený zázrak s názvem Cannabis sativa. Přehled účinků CBD, obecných informací a využití konopí
Zelený zázrak s názvem Cannabis sativa. Přehled účinků CBD, obecných informací a využití konopí

Zelený zázrak s názvem Cannabis sativa. Přehled účinků CBD, obecných informací a využití konopí

Zelený zázrak s názvem Cannabis sativa. Přehled účinků CBD, obecných informací a využití konopí

V našem rozsáhlém článku vám zprostředkujeme informace o konopí, něco z její historie, způsoby využití a benefity, které vám může přinést užívání CBD.

Obsah

Konopí bylo už v dávné minulosti běžnou součástí domácností, v těch českých tomu nebylo jinak. Z konopné nitě si lidé dokázali vytvořit různé oblečení, či bytové nebo společenské textilie. Každý z Vás jistě v domácnosti svých starých či prastarých rodičů najde konopnou plachtu, kterou bylo opravdu jen velmi těžko poškodit či proprat vzhledem k jejich pevnost a odolnost. Ze semene si lidé zase zvykli připravovat chutnou času.

Počátky její pěstování sahají až do dávného 4. tisíciletí před naším letopočtem, kdy byla pěstována především v Asii, odkud byla později rozšířena i do Evropy a následně do Ameriky, kde byla dokonce od roku 1632 až do počátku 19. století platidlem. Úpadek a zastavení jejího rozmachu však způsobily zákony, které striktně omezily její pěstování z důvodu obsahu omamných látek a v průmyslu byla konopí nahrazena levnějšími surovinami, např. bavlnou.

Konopí s jejím chemickým složením a mnohostranným využitím je předmětem mnoha diskusí už několik desítek let. V poslední dekádě však lze zaznamenat takzvaný "boom" při studiu pěstování v různých klimatických podmínkách, složení sekundárních metabolitů a také při využívání nejen v oblasti potravinářského průmyslu, i v průmyslu textilním, chemickém, lékařském, kosmetickém, papírenském, stavebním či automobilovém.

Využívání konopí (Cannabis sativa) je známo již od roku 4000 před naším letopočtem. V tomto období však šlo jen o pěstování zaměřené na výrobu vláken a šňůr.

Od starověku byla velmi frekventovaně používaná v ajurvédské a čínské medicíně - právě v Číně lze hovořit o absolutoriu pěstování a využívání konopí v dějinách lidstva. Číňané byli opravdu důslední a nenechaly ani jedinou část rostliny na zmar. Dokázali ji efektivně spotřebovat téměř celou. Pro lékařské účely využívali zejména semena, které dokázaly ulevit od střevní zácpy, revmatických bolestí či řešit poruchy menstruačního cyklu u žen. Kořeny zase přikládali na rány s cílem zmírnit bolesti při zlomeninách.

Konopí jistě hrála velmi důležitou roli i v kulturní oblasti, při vytváření náboženství a v životě tehdejších komunit vůbec. Například takoví Asyřané ji využívali jako kadidlo, Skythové zase inhaloval výpary z horkých kamenů při provádění různých rituálů.
Postupem času se konopí dostala do Evropy - kolem roku 450 před naším letopočtem díky Skytel, kteří přicházeli ze Střední Asie na území u Středozemního moře. Jak ubíhaly roky, tak lidé začali více a více oceňovat sílu, účinky a možnosti využití této rostliny. Nejdříve ji využívali jako vlákno, později, zejména ve Španělsku a Itálii, jak papír a od 19. století lze hovořit i o jejím skutečném využití pro lékařské účely.

Jde o dvoudomou rostlinu z čeledi Cannabaceae (konopovité), která je rozšířená po celém světě.

Druhy konopí

Rozlišujeme tři hlavní druhy, a to jmenovitě Cannabis sativa, Cannabis indica a Cannabis ruderalis.

 • Cannabis sativa, také se zvykne označovat jako technické konopí, dorůstá do výšky 1,5 - 5,5 m a je u ní typický pomalý průběh kvetení. Má jen velmi nízké omamné účinky, protože obsah psychotropních látek (THC- tetrakanabinol) v suché hmotě je pouze 0, 3%.
 • Cannabis indica je vzrůstem jasně menší, avšak má výrazně hustší a oblejší listy jako předešlý typ. Zásadním rozdílem však je obsah psychotropních látek, který je podstatně vyšší ve srovnání s Cannabis sativa. Proto se často využívá zejména na kouření marihuany a při výrobě drog.
 • Cannabis ruderalis je plevel rostlina s velmi slabými psychotropními účinky.

Často dochází k záměně průmyslového konopí s marihuanou, přičemž jejich složení a aplikace jsou značně odlišné:

 • Marihuana je klasický způsob zpracování rostliny, kdy dochází k jejímu vysušení a drcení do tabákové formy. Je používána zejména na rekreační a léčebné účely. Na tento způsob zpracování se spíše využívá konopí indické.
  Konopí (Cannabis sativa) je používáno jako doplněk stravy či dermatologický přípravek, také se vyskytuje jako součást oděvů.

Konopí je stále ve světě považováno především za rekreační drogu a užívání produktů s jeho obsahem vyvolává řadu kontroverzí. Zároveň se ale čím dál tím více poukazuje na příznivé účinky obsahových látek na lidské zdraví. Výzkumy v posledních letech naznačují, že největší potenciál z farmaceutického hlediska skrývá látka označovaná jako CBD (kanabidiol). Jde o nejoblíbenější z kanabinoidů, které jsou obsaženy v konopí.

Kromě kanabidiolu obsahuje také známé THC (tetrahydrokanabinol), CBG (kanabigerol), CBN (kanabinol), CBC (kanabichromen) a mnoho dalších, protože v rostlině konopí jich je až kolem 100. Toto seskupení kanabinoidů se nazývá kanabinoidy spektrum.

Základní rozdíly mezi fytokanabinoidmi CBD a THC

 • CBD narozdíl od příbuzného THC nemá psychoaktivní účinek

Podle Světové zdravotnické organizace, WHO, CBD nevykazuje u lidí žádné účinky, které by mohly naznačovat jeho potenciál zneužívání nebo závislosti. Doposud totiž neexistují důkazy o problémech v oblasti veřejného zdraví vzniklých v důsledku užívání čistého CBD.

 • THC je pryskyřičná tekutina, přičemž CBD je pevná látka
 • CBD je téměř úplně nerozpustný ve vodě
 • CBD se vyskytuje téměř ve všech odrůdách konopí, avšak v rozdílných množstvích (od 0 až po 95% přítomných kanabinoidů)


Jak funguje CBD v našem těle?

Z ostatních kanabinoidů je CBD nejoblíbenější zejména díky svým analgetickým, uklidňujícím, antibiotickým, antioxidačním, protizánětlivým a tlumivým účinkem.

Abychom pochopili jak funguje CBD v lidském těle, musíme si nejdříve vysvětlit pojem endonabinoidný systém (EKS).

Jde o systém v těle savců, mezi jejichž pochopitelně patříme i my, lidé. EKS zabezpečuje optimální fungování organismu. Pomáhá udržovat homeostázu lidského těla, výrazně ovlivňuje náš psychický stav, čili nálady, emoce, kognitivní funkce, ale také se podílí na regulaci bolesti, správném fungování imunitního systému, rozmnožování, ale i na příjmu potravy, protože výrazně ovlivňuje chuť k jídlu.

V EKS působí aktivní látky, endokanabinoidy, které si náš organismus vytváří sám, přirozenou cestou. Je možné je nahradit látkami obsaženými v konopí - kanabinoidy, které jsme si již výše zmiňovali.

Endokanabinoidy se vážou na kanabinoidy receptory, které jsou umístěny téměř v celém lidském těle:

 • CB1 receptory: nacházejí se v centrální nervové soustavě (CNS) - mozek a mícha
 • CB2 receptory: nacházejí se v periferní nervové soustavě, zejména v imunitních buňkách

Endokanabinoidy, vyskytující se přirozeně v lidském těle, se vážou na kterýkoli z těchto receptorů, přičemž účinky vznikají v závislosti na umístění daného receptoru.

Například endokanabinoidy mohou navázat na receptor CB1, který je umístěn v míše, což vede ke zmírnění bolesti. Ty, které se navážou na receptor CB2 nacházející se v imunitních buňkách, budou regulovat imunitní odpověď na případný nacházející se zánět v organismu.

Kanabinoidy (zmiňované CBD a THC) v lidském těle interagují s ESC prostřednictvím vazby na receptory stejně jako endokanabinoidy, přičemž různé studie dokonce naznačují, že při interakci CBD s ESC dochází k ochraně před rozkladem přirozeně vyskytujících se endokanabinoidů. Takto se zajišťuje jejich delší působení v organismu.

Jaké benefity nám CBD může přinést?

Spektrum výrobků z konopí je velmi široké, dnes však na popularitě rychle získává extrakt fytokanabinoidu získaný z průmyslového konopí, který je známý jako konopný olej, CBD olej. Své využití má jako nástroj lékařské techniky, jako součást léků, doplňků stravy, kosmetických výrobků ale i veterinárních krmiv a doplňků výživy pro zvířata.

CBD oleje se vyrábějí prostřednictvím extrakce účinných látek z rostlin konopí a následným zředěním nosným olejem. Nejčastěji se využívá extrakce oxidem uhličitým a etanolem.

Přehled účinků CBD

1. Dokáže snižovat frekvenci výskytu deprese a úzkostných stavů

Mnohé studie prokázaly, že může ulevit od úzkosti tím, že zbavuje pocitů stresu, snižuje následky úzkosti na organizmus (např. zvýšený tep), mírní projevy posttraumatické stresové poruchy (PTSD), v případě nespavosti přispívá ke klidnějšímu a kvalitnějšímu spánku. K těmto účinkům dochází prostřednictvím schopnosti CBD působit na receptory mozku, čímž ovlivňuje náladu a sociální chování.

2. Zmírňuje bolest

Dokáže zmírnit bolest při artróze, chronických bolestech, bolestech při roztroušené skleróze, různých bolestech svalů.

3. Napomáhá řešit různé kožní problémy, snižuje výskyt akné

Další pozitivní účinek je schopnost působit na imunitní systém, a tak fungovat jako prevence zánětů v celém těle. Mnohé výzkumy dokazují, že pomáhá při dermatitidách, akné, ekzému i psoriáze.

4. Zmírnění příznaků v důsledku léčby rakoviny

CBD může napomoci ke zmírnění příznaků rakoviny a vedlejších účinků konvenční léčby. Například konopný sprej dokáže snížit vedlejší účinky chemoterapie jako nutkání na zvracení nebo pocit nevolnosti.

5. Pomáhá při neurologických onemocněních

Tato onemocnění nejsou problémem jen starší, ale naneštěstí i mladší generace. Jsou charakteristické problémy s pamětí, koncentrací, svalovou pozorností i mluvením. CBD díky svým účinkům zabraňuje přirozené degeneraci mozku.

CBD může být svými účinky nápomocné při léčbě neurologických onemocnění jako:

 • Migréna
 • Alzheimerova choroba
 • Huntigtonova nemoc
 • Parkinsonova choroba
 • Amyotrofická laterální skleróza (ALS)
 • Roztroušená skleróza
 • Epilepsie
 • Může napomoci při léčbě různých závislostí (alkohol, návykové látky)
 • Diabetes mellitus (cukrovka)
 • Může zmírnit příznaky Crohnovy choroby


Je tedy aktuální zvýšená pozornost kolem CBD oprávněná? Při zvážení všech výše uvedených faktů, za nás jednoznačně ANO!

Zdroje:

BLESCHING, U., 2015. Velká kniha o léčbě konopím pro 21. století. Praha: Volvox Globator. ISBN 978-80-7511-416-7

BACKES, M., 2016. Konopná lékarna. Olomouc: Fontána. ISBN 9788073368234

FIŠAR Z. Endokanabinoidy. Chem Listy 2006; 100, 314−322.

https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

https://www.healthline.com/nutrition/cbd-oil-benefits#TOC_TITLE_HDR_8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425762/