Cholesterol a triacylglyceroly
Cholesterol a triacylglyceroly

Cholesterol a triacylglyceroly

Cholesterol a triacylglyceroly

Cholesterol a triacylglyceroly ( TAG ) patří v lidském organismu mezi nejdůležitější lipidy . Lipidy jsou látky nerozpustné ve vodě a tvoří nezbytnou součást přijímané potravy .

Cholesterol je molekula tvořena vlastním organismem nebo pocházející z přijímané potravy. Má dvě základní funkce: zaprvé je základní složkou buněčné stěny , lépe řečeno membrány , která obklopuje buňku a odděluje ji od okolního prostředí , a zadruhé představuje molekulu , z níž se dále tvoří speciální hormony označované vzhledem ke své struktuře jako steroidní (vitamin D a žlučové kyseliny ) . Větší část cholesterolu se tvoří v játrech , jen malou část tělo přijímá potravou. Do krve se dostává dvěma cestami - přímo z jater, kde se tvoří asi 70 % cholesterolu, a zbytek z trávicího traktu . Z trávicího traktu se do krve vstřebává asi polovina , a to ze zmiňované živočišné potravy , druhá polovina je ve žluči při trávení vyloučena stolicí ( jediná cesta, kterou se organismus zbavuje cholesterolu ) .

Existují dva typy cholesterolu - jeden typ je produkován lidským tělem, druhý se nachází v potravinách živočišného původu ( například tuky , maso , mléko , vajíčka ) .

Ani cholesterol , ani TAG nedokážou volně cirkulovat v krvi , musí být navázány na přenašeče , kterými jsou lipoproteiny ( tukové bílkoviny ) . Lipoproteiny se odborně nazývají LDL a HDL .

LDL je zkratka pro anglický výraz " low density lipoprotein " ( lipoprotein s nízkou hustotou ) . LDL částice mají za úkol transportovat cholesterol a TAG do tkání a takto je zásobovat . Nadměrné hladiny těchto částic v krvi způsobují ukládání cholesterolu v cévních stěnách, což často vede k rozvoji aterosklerózy . Proto se cholesterol přenášen LDL částicemi nazývá také špatným cholesterolem . Jeho hladina v krvi by měla být co nejnižší . HDL je zkratka pro anglický název " high density lipoprotein " ( lipoprotein s vysokou hustotou ) . HDL částice plní opačnou funkci jako LDL a to transportují nadbytečný cholesterol z tkání do jater, kde se vylučuje do žluči a přeměňuje na žlučové kyseliny potřebné při trávení tuků. Proto se cholesterol přenášen HDL částicemi nazývá dobrý cholesterol . Čím je jeho hladina vyšší , tím lépe pro náš organismus .

Za zvýšený se pokládá cholesterol nad 5,0 mmol / l ( LDL + HDL cholesterol ) . Samotná hladina cholesterolu není až tak rozhodující , důležitý je takzvaný tukový profil, t . j . zastoupení jednotlivých podtypů cholesterolů (poměr LDL a HDL ) . TAG by neměly přesahovat 2,0 mmol / l . Při zvýšeném obsahu LDL cholesterolu dochází k jejich pronikání do stěn cév a ukládání . Ve stěně cévy se začínají vytvářet pláty do kterých se může ukládat vápník a takto se céva postupně zužuje . Vzniká kornatění stěn tepen ( odborně ateroskleróza ) . V zúžené cévě krev proudí pomaleji a srdce je při zásobování těla živinami a kyslíkem nuceny pracovat se zvýšeným výkonem . Hrozí riziko vysokého krevního tlaku. Rovněž se snižuje přívod krve do životně důležitých orgánů , jako jsou mozek a srdce , což může způsobit závažné onemocnění , například ischemickou chorobu srdeční . Některé tkáně nejsou dostatečně prokrvené v důsledku ucpání cév a vlásečnic . Může dojít ik prasknutí stěny cévy, čímž se v cévě vytvoří krevní sraženina, která částečně nebo zcela zabrání proudění krve, což může zapříčinit srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu .

  • celkový cholesterol do 5,0 mmol / l
  • LDL ( špatný cholesterol ) maximálně do 3,0 mmol / l
  • HDL ( dobrý cholesterol ) nejméně 1 mmol / lu mužů a 1,2 mmol / lu žen
  • obsah triglyceridů do 1,7 mmol / l

Triacylglyceroly ( TAG ) Z chemického hlediska jsou triglyceridy estery mastných kyselin s glycerolem , označují se také jako neutrální tuky. Jsou přijímány spolu s cholesterolem potravou . Část triglyceridů promění tělo na okamžitou energii . Avšak při nízkém výdeji energie se v organismu ukládají v tukových tkáních jako rezervoár energie. V případě potřeby se uvolňují z tukových buněk a slouží jako energetický zdroj. Pokud člověk nesportuje nebo nevydává energii , TAG se nespotřebovávají a zůstávají uloženy. Většina se nachází v tukových vrstvách pod kůží a kolem životně důležitých orgánů , které takto chrání . Zvýšené hladiny triacylglycerolů také zvyšují riziko srdečně - cévních onemocnění ( srdeční infarkt, mozková mrtvice ... ) .

Omega-3 pozitivně ovlivňují výšku špatného cholesterolu