Proč si vybrat výživový doplněk plný bílkovin právě od společnosti Kompava?
Proč si vybrat výživový doplněk plný bílkovin právě od společnosti Kompava?

Proč si vybrat výživový doplněk plný bílkovin právě od společnosti Kompava?

Proč si vybrat výživový doplněk plný bílkovin právě od společnosti Kompava?

Poslední desetiletí roste zájem o lepší podmínky pro chov zvířat. Průzkum z roku 2020, provedený pro nadaci Brigitte Bardot, která se zaměřuje na ochranu zvířat, ukázal, že ze zúčastněných 1009 lidí, byly více než čtyři osoby z pěti za zákaz chovu zvířat v nevyhovujících podmínkách - zejména za zákaz chovu v uzavřených budovách bez přístupu do vnějšího prostředí. Přes veškeré úsilí se iv zemích Evropské Unie za těchto podmínek chovají čtyři z pěti zvířat ... 1

Obsah

Jak bojovat proti nevhodným metodám chovu zvířat?

Nejlepším způsobem je být odpovědnějším spotřebitelem: konzumovat výrobky vyprodukované s ohledem na životní prostředí a dobré životní podmínky při chovu zvířat!

U mléka se snažit nakupovat mléko jen od zodpovědných chovatelů, farem a družstev, nejlépe lokálních. Chované krávy by měli trávit co nejvíce času na travnatých pastvinách a měly by mít zabezpečené dobré životní podmínky. Díky tomu:

  • jsou zachovány dobré životní podmínky chovaných zvířat;
  • má mléko tu nejlepší možnou kvalitu;
  • je omezena uhlíková stopa, protože se zkrátí vzdálenost k přepravě mléka;
  • posiluje lokální produkce mléka a zachovávají se travnaté plochy.

Chovatelé by měly být k takovému způsobu chovu motivováni, mimo jiné stanovením minimální ceny mléka, příp. bonusu za jeho produkci z chovu ve volném výběhu.

Liší se kvalita mléka od krav chovaných na trávě od kvality běžného mléka?

Kromě ekologicky odpovědného přístupu (přírodního, bez GMO) a volného chovu je také důležité vědět, že mléko je odrazem stravy krávy, která ho vyprodukovala. Studie z roku 2019, která srovnávala výživovou kvalitu mléka od krav pasoucích volně s mlékem z běžného chovu, odhalila, že strava krav měla přímý vliv na tukový profil mléka2.

Podívejme se na výsledky studie - mléko krav krmených trávou se vyznačovalo těmito vlastnostmi:

  • obsahovalo více polynenasycených mastných kyselin a méně nasycených mastných kyselin - to je velmi dobré, protože ve stravě je lepší snížit příjem nasycených mastných kyselin ve prospěch nenasycených;
  • obsahovalo méně Omega-6 a více Omega-3 mastných kyselin - strava člověka je obecně příliš bohatá na Omega-6 a chudá na Omega-3, zájem o takové mléko je proto velký;
  • obsahovalo více konjugované kyseliny linolové (CLA), jejíž molekuly pozitivně ovlivňují zdraví - stimulují imunitní systém, snižují riziko rakoviny a cukrovky typu II., mohou stimulovat metabolismus díky čemuž se zvyšuje výdej energie. 3

Studie Zemědělské komory v Bretani z let 2006-2008 ukazuje stejné výsledky - co vidíme i na obrázku č. 1. 4

Obrázek č. 1: Vývoj složení mléka (polynenasycené mastné kyseliny, CLA, poměr Omega-6 a Omega-3) při krmení trávou

Ekologické mléko nejvyšší kvality z chovu krav na trávě s vysokou nutriční hodnotou se nachází také v mléčných složkách výrobků Kompava.

Proč si vybrat proteinové produkty od Kompava?


Prvním důležitým faktorem je kvalita surovin. Ne všechny produkty v globálním odvětví mléčných přísad pocházejí přímo z mléka. Některé pocházejí z vedlejších produktů jiných průmyslových odvětví.

Dá se používat například syrovátka z výroby sýrů - bílkoviny této syrovátky se však obvykle štěpí různými tepelnými nebo chemickými procesy a úpravami, které mohou být prováděny během výroby sýra. A pokud je protein denaturován, může ztratit některé ze svých bioaktivních vlastností.

U mléčných složek výrobků Kompava to tak není (nativní syrovátkové proteiny, micelární kasein, dezert) - surovinou pro jejich výrobu je mléko, díky čemuž jsou složky nativní a nerozkládají se.

Na obrázku č. 2 vidíme dva typy kaseinů:

1. Micelární kasein - získává se membránovou filtrací, takže proteiny v něm nejsou denaturovány a zachovávají si svou nativní strukturu;

2. Kaseinát - získává se denaturační chemickým procesem.5

Obrázek č. 2: Dva procesy na získání kaseinů z odstředěného mléka

S cílem zachovat vlastnosti kaseinu Kompava upřednostňuje micelární kasein získaný membránovou filtrací, nedenaturačným fyzikálním procesem.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZDROJE:

[1]  IFOP, “Les Français et la condition animale,” IFOP, accessed September 28, 2020, https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-la-condition-animale/.

[2] Mohammad Alothman et al., “The ‘Grass-Fed’ Milk Story: Understanding the Impact of Pasture Feeding on the Composition and Quality of Bovine Milk,” Foods 8, no. 8 (August 2019): 350, https://doi.org/10.3390/foods8080350.

[3] Bo Yang et al., “Review of the Roles of Conjugated Linoleic Acid in Health and Disease,” Journal of Functional Foods 15 (May 1, 2015): 314–25, https://doi.org/10.1016/j.jff.2015.03.050.

[4] Chambre d’agriculture de Bretagne, “Matière Grasse du lait : l’herbe améliore la qualité nutritionnelle des laits,” May 2009, 2.

[5] “La Caséine Micellaire,” Prodiet Fluid – la caséine micellaire dédiée aux boissons hyperprotéinées (blog), accessed September 28, 2020, https://www.prodiet-fluid.fr/la-caseine-micellaire/.