Jak nás ovlivňuje časový posun?
Jak nás ovlivňuje časový posun?

Jak nás ovlivňuje časový posun?

Jak nás ovlivňuje časový posun?

Nejen posun času ze zimního na letní, kdy o hodinu kratší dobu spíme, ale i pásmová nemoc tzv. jet lag, negativně ovlivňuje náš organismus. Spánek je jedním z pilířů zdraví a už jeho malý nedostatek může způsobit různé komplikace.

Obsah

Spánkové experti zaznamenali, že již při kratším spánku způsobeným posunem času nebo cestováním do jiného časového pásma, se zvyšuje riziko výskytu srdečně-cévních chorob, narůstá počet dopravních nehod, zhoršují se kognitivní a pohybové schopnosti. Každý jeden člověk má nastaven svůj denní režim, který se nazývá cirkadiánní rytmus. Spánek, stravování, trávení či vylučování...všechny funkce, buňky a systémy v organismu mají svůj vlastní cirkadiánní rytmus.

Nedostatek spánku ovlivňuje celkové fungování organismu

Spánek je jednou z nejdůležitějších součástí pro zachování zdraví. Nedostatek spánku negativně ovlivňuje naši schopnost myslet a rozhodovat se, schopnost zapamatovat si informace. Ale nejen to, také se zvyšují naše chutě na sladké a hyperpalatabilní jídlo a zhoršuje se fungování imunitního systému.

Snížená schopnost rozhodovat se koreluje se zvýšeným výskytem chyb při medicínských zákrocích. Studie z roku 2020, která sledovala data týkající se dopravních nehod po dobu 10 let, zaznamenala 6% zvýšení dopravních nehod v týdnu po změně zimního času na letní.

I mnohé další studie potvrzují, že nedostatek spánku negativně ovlivňuje paměť a pozornost. Po posunu času jsou lidé méně produktivní a snadněji se umí rozptýlit od práce.

Zvýšené pocity hladu

Po posunu času a, s tím souvisejícím nedostatkem spánku, pociťujeme větší hlad než obyčejně. Náš organismus má nastavený čas, kdy je zvyklé přijímat energii. To může mít být následkem toho, že jsme více hladoví.

Nedostatek spánku nám zvyšuje množství hormonu grelínu, a tak pociťujeme větší hlad a snižuje množství leptinu – hormonu, který ovlivňuje sytost.

Dokonce se ukazuje, že po nedostatku spánku máme větší chutě na vysoce kalorická a méně nutričně vyvážená jídla.

Vyšší pravděpodobnost vzniku zranění

Posunem času, pásmovou chorobou (jet lag) a nedostatkem spánku se zvyšuje pravděpodobnost vzniku zranění a zhoršuje se samotný sportovní výkon. Sportovci mohou zaznamenat sníženou flexibilitu, slabší výkon ve sprintu (100m), pomalejší reakční čas nebo i snížené silové schopnosti.

Horší regenerace organismu

Po fyzické aktivitě dochází k poškození buněk a vláken, která se opravují právě v době, kdy spíme. Nedostatkem spánku zhoršujeme nejen samotnou regeneraci po fyzické aktivitě, ale oslabujeme také naši imunitu.

Některé studie ukázaly, že pokud mají muži nedostatečný spánek, snižuje se množství testosteronu. Testosteron patří k anabolickým hormonům. Je jedním z hormonů důležitých pro budování svalové hmoty.

Pokud často cestujeme či ponocujeme, obě tyto aktivity negativně ovlivňují náš organizmus. Proto chceme-li být dlouhodobě zdravý, podávat lepší výkon, ať už sportovní nebo v práci, musíme se snažit udržovat co nejvíce pravidelný denní režim.

U dlouhých letů je to však velmi komplikované, proto doporučujeme zlepšit spánek doplňky výživy, jako je například Tryptofan B+. Neměli bychom zapomínat ani na příjem hořčíku, které také pozitivně ovlivňuje CNS a spánek.