Nové výzkumné poznatky: Laktoferin, L-lysin a Imunofit Kids jsou účinné v boji proti virům a podpoře imunity
Nové výzkumné poznatky: Laktoferin, L-lysin a Imunofit Kids jsou účinné v boji proti virům a podpoře imunity

Nové výzkumné poznatky: Laktoferin, L-lysin a Imunofit Kids jsou účinné v boji proti virům a podpoře imunity

Nové výzkumné poznatky: Laktoferin, L-lysin a Imunofit Kids jsou účinné v boji proti virům a podpoře imunity

Dostává vaše imunita zabrat? Zejména teď v zimě, kdy na vás číhají ze všech stran viry? Už vás napadlo myšlenka potřeby ochranného štítu, který by chránil váš imunitní systém a imunitní systém vašich dětí před vnějšími hrozbami? Silná imunita je klíčová v boji proti virům a infekcím. Laktoferin, L-lysin a Colostrum, zastoupené ve výživových doplňcích na podporu imunity, mohou být pro vás jakoby nové zbraně v tomto boji. Společně tvoří účinný nástroj na podporu imunity a obranu proti virům.

Obsah

Co je laktoferin a jaká je jeho funkce?

Laktoferin je glykoprotein přítomný v mléce a mléčných výrobcích a jeho pozitivní účinky na zdraví jsou stále více podloženy vědeckými důkazy.

Významnou vlastností laktoferinu je:

 • schopnost bojovat proti virům a infekcím tím, že blokuje jejich schopnost spojit se s buňkami v těle.
 • Tento mechanismus umožňuje laktoferinu fungovat jako ochranná bariéra, která chrání buňky před invazí virových patogenů, a tím zvyšuje odolnost organismu vůči chorobám.

L-lysin a jeho význam při podpoře imunity

Další klíčovou složkou v některých výživových doplňků podporujících imunitu je L-lysin. Jedná se o esenciální aminokyselinu, která:

 • hraje klíčovou roli při růstu a udržování zdraví buněk
 • kromě toho má L-lysin také antivirové vlastnosti, což znamená, že může podpořit organismus v boji proti infekcím.

Kombinace l-lysinu a laktoferinu může poskytnout silnou ochranu buňkám a podpořit imunitní systém v provádění jeho každodenních funkcí.

Colostrum a posílení imunity u dětí

Posílení imunitního systému dětí je obzvláště důležité, aby byly schopny účinně bojovat proti různým virům a infekcím. Imunofit Kids obsahuje colostrum, prvotní tekutinu, která se tvoří v prvních dnech po narození. Tento speciálně formulovaný doplněk stravy pro potřeby dětí je navržen tak, aby podpořil silnou imunitu a celkové zdraví dětí.

Co je Imunofit Kids a jak dokáže podpořit imunitu?

Zdraví dětí a dětská imunita je zvláště citlivá na infekce horních cest dýchacích, a proto je podpora imunity přírodními látkami a vitamíny pro děti klíčová. Imunofit Kids je speciální doplněk stravy, který si zakládá na nejnovějších vědeckých poznatcích o podpoře imunity u dětí. Jeho formule je pečlivě sestavena z pečlivě vybraných složek, které jsou klíčové pro zdravý růst a vývoj dětí.

Hlavní složky Imunofit Kids zahrnují:

 • Colostrum, prvotní tekutinu tvořenou v prvních dnech po narození. S vysokými koncentracemi protilátek, živin a faktorů růstu posiluje imunitní systém a chrání tělo před infekcemi.
 • L-lysin, esenciální aminokyselinu známou pro své antivirové vlastnosti, která podporuje boj proti infekcím a urychluje obnovu zdraví organismu.
 • Další živiny jako jsou vitamíny skupiny B (zejména B6) a minerály, které jsou nezbytné pro správný vývoj a fungování imunitního systému u dětí.

Proč si vybrat Imunofit Kids?

Vysoká kvalita – je vytvořen s použitím nejkvalitnějších přírodních složek, pečlivě vybraných a testovaných na účinnost.

Bezpečnost - je navržen s důrazem a ohledem na bezpečnost dětí. Neobsahuje umělá barviva, konzervační látky ani další nežádoucí přísady, což z něj činí bezpečnou volbu pro vaše děti.

Podpora imunity – účinně posiluje imunitní systém dětí. Denní dávka Imunofit Kids může pomoci dětem odolávat častým infekcím a onemocněním.

Co potvrdily vědecké studie o účincích laktoferinu a l-lysinu?

Účinnost je podložena vědeckými studiemi, které potvrzují účinky laktoferinu či l-lysinu na podporu imunity, v boji proti virům a samozřejmě na podporu zdraví.

Co odkryly nové výzkumy a případové studie o účincích Laktoferinu?

Laktoferin, multifunkční glykoprotein, upoutal značnou pozornost ve vztahu k boji proti viru SARS-CoV-2. Nejnovější výzkumy a případové studie se zaměřují na potenciální antivirové vlastnosti laktoferinu a jeho roli v boji s onemocněním COVID-19. Pojďme se podívat na přehled zajímavých zjištění a slibných výsledků.

Nedávné studie ukázaly, že laktoferin vykazuje antivirovou aktivitu vůči SARS-CoV-2. Na základě těchto zjištění byla provedena předběžná klinická zkouška, která prozkoumala účinky perorálního a intranasálního lipozomálního hovězího laktoferinu (bLf) u asymptomatických a lehkých až středně těžkých pacientů s COVID-19.

Jaká jsou zjištění klinické zkoušky Laktoferinu a jeho účinků?

Studie byla provedena v období od dubna 2020 do června 2020 a zahrnovala pacienty starší 20 let s potvrzenou infekcí COVID-19. Celkem bylo do klinické studie zahrnuto 92 pacientů, přičemž 67 z nich mělo mírný až středně těžký průběh onemocnění, zatímco 25 bylo asymptomatických. Tito pacienti byli rozděleni do tří skupin:

 • první skupina (32 osob) dostávala pouze orální a intranasální lipozomální hovězí laktoferin (bLf),
 • druhá skupina (32 osob) byla léčena standardní péčí (SOC),
 • třetí skupina (28 osob) nepoužívala žádné léky.

Průměrný věk pacientů byl následující:

 • ve skupině léčené bLf byl 54,6 let,
 • ve skupině léčené SOC byl 49,9 let,
 • ve skupině bez léčby byl 41,3 let.

Nejčastějším průvodním onemocněním u pacientů v léčebné skupině byla hypertenze.

Prvotní zjištění

 • Pacienti léčení bLf dosáhli průměrné doby do negativní konverze SARS-CoV-2 RNA výrazně dříve (14,25 ± 6,0 dnů) v porovnání s pacienty léčenými SOC (27,13 ± 14,4 dnů) a těmi bez léčby (32,61 ± 12,2 dnů).

Sekundární zjištění

 • Po 30 dnech terapie bLf se 7 pacientů stalo asymptomatických a 6 dalších dosáhlo úplné remise symptomů. Jen 2 pacienti vykázali gastrointestinální potíže související s bLf, ale tyto problémy spontánně vymizely.

Terciální zjištění

 • U pacientů léčených bLf byl zaznamenán pokles hladin zánětlivých markerů a zlepšení krevního obrazu.

Výsledky ukázaly, že pacienti s COVID-19 léčení v první skupině dosáhli dřívější a významné SARS-CoV-2 RNA negativní konverze a rychlejší zotavení symptomů ve srovnání se skupinami léčenými SOC nebo bez léčby.

Výsledky studie o Laktoferinu

Z předběžné studie, která se zabývala účinky lipozomálního laktoferinu (bLf) na pacienty s COVID-19 s mírným až středně těžkým průběhem onemocnění, vyplývá několik důležitých závěrů:

 • Potenciální terapeutické účinky:

Kromě vakcín se zdá, že existuje potřeba léčby účinné v raném stadiu infekce nebo mírné fázi onemocnění. Lipozomální bLf se ukazuje jako slibný nástroj, který může zlepšit výsledky pacientů a zabránit jejich hospitalizaci, což by mohlo vést k rychlejšímu zotavení a snížení rizika přenosu viru.

 • Antivirová aktivita laktoferinu:

Existují důkazy o antivirové aktivitě bLf, která může chránit před virovou infekcí tím, že se váže na povrch buňky a na povrchové glykoproteiny částic SARS-CoV-2.

 • Imunomodulační účinky laktoferinu (podpora imunity):

Lipozomální bLf se ukázal mít účinky na snížení zánětu a posílení imunitního systému, což může být prospěšné i při léčbě COVID-19.

 • Významný pokles času do negativní konverze na PCR:

Pacienti léčení lipozomálním bLf prokázali významný pokles času potřebného pro negativní konverzi na PCR testech na SARS-CoV-2.

 • Regulace biomarkerů a krevních parametrů:

Je pravděpodobné, že lipozomální bLf reguluje některé biomarkery, což může hrát roli při snižování závažnosti onemocnění a komplikací spojených s COVID-19.

 • Zlepšení zotavení a snížení komplikací:

Pacienti léčení lipozomálním bLf prokázali postupné zlepšení symptomů a snížení komplikací, přičemž léčba se ukázala být bezpečnou a dobře tolerovanou.

 • Potenciální omezení a další výzkumy:

Malá velikost vzorku pacientů a potřeba dalších studií na větších vzorcích současně s náhodnými klinickými zkouškami jsou nezbytné pro potvrzení účinnosti a bezpečnosti lipozomálního bLf při léčbě COVID-19.

Budoucnost v boji proti virům je Laktoferin?

Laktoferin se jeví jako silný a velmi nadějný kandidát na antivirovou léčbu, s možností zpomalení virové replikace a zmírnění zánětlivých procesů spojených s onemocněním.

Zdroje:

 • International Journal of Environmental Research and Public Health | An Open Access Journal from MDPI - Lactoferrin jako Antiviral Treatment in COVID-19 Management: Preliminary Evidence
 • Klinické studie a výzkumy, materiály a metody výzkumu a jejich statistická analýza

Co odhalily výzkumy a nové případové studie o účincích L-lysinu?

Podle další nedávné studie od renomovaných vědců jsme se dozvěděli o revolučním pokroku v léčbě a prevenci často recidivující infekce herpes simplex, díky L-lysinu.

Tým vědců sestával z:

 • Department of Medicine, University of Indiana School of Medicine,
 • Výzkumného oddělení, General Nutrition Corporation a
 • Department of Computer Science, Moorhead State University, USA

a ukázal nám, že perorální léčba L-lysinem monohydrochloridem má významný účinek na kontrolu této infekce (herpes simplex).

Předběžná zjištění studie L-lysinu a jeho revoluční účinky při léčbě herpesu simplex

Pokud se podíváme na infekci Herpes simplex (HSV), jedná se o jednu z několika skupin herpes virů, které vyvolávají různé klinické projevy včetně oparových vyrážek a genitálního herpesu. Tyto viry jsou navíc spojeny s různými neurologickými a onkologickými onemocněními, což nám ukazuje jejich závažnost a potřebu účinné léčby a prevence. Také jejich projev může být indikátorem oslabené imunity.

Studie zahrnovala účast jednotlivců trpících recidivující infekcí herpes simplex (HSV). Léčebná skupina dostávala tablety monohydrochloridu L-lysinu v dávce 1 000 mg, třikrát denně, po dobu 6 měsíců. Studii úspěšně dokončilo celkem 27 osob užívajících L-lysin a 25 osob užívajících placebo.

Výsledky studie L-lysinu

 • Studie odhalila výrazné zlepšení ve skupině, kde se používal L-lysin.
 • Osoby užívající L-lysin měly v průměru o 2,4 méně projevů infekce HSV, přičemž symptomy byly méně výrazné a doba hojení byla významně zkrácena.
 • Tyto nálezy poskytují podstatné důkazy o účinnosti L-lysinu ve zmírnění výskytu, závažnosti a doby hojení recidivující infekce HSV.

Výsledky této studie poukazují na to, jak velký potenciál L-lysinu má v léčbě a prevenci recidivující infekce herpes simplex. Tento objev otevírá dveře k novým terapeutickým možnostem a posiluje naše úsilí v boji proti této virové infekci.

Máme nové důkazy, o účinnosti L-lysinu v léčbě herpes simplex

Nedávno zveřejněné lékařské zprávy od renomovaných výzkumníků, jako jsou Kagan, Griffith, Milman, Simon, Walsh, McCune, DiGiovanna, Blank, Thein a Hunt, zdůrazňují účinnost L-lysinu při potlačování opakujících se záchvatů herpesu a urychlování hojení infekcí.

Průběžná zjištění lékařů o účincích L-lysinu v léčbě herpes simplex:

 • Tyto zprávy ukazují pozitivní výsledky využití L-lysinu při léčbě a prevenci recidiv herpesu simplex.
 • Například ve dvou různých studiích s placebo kontrolou, Griffith et al., McCune et al. a DiGiovanna a Blank pozorovaly významné snížení počtu herpetických záchvatů u osob užívajících L-lysin.
 • Kromě toho, Walsh et al. informovali o epidemiologickém průzkumu, který zahrnoval 1 543 pacientů s recidivujícím herpesem, kteří pravidelně doplňovali svou stravu o L-lysin. Výsledky naznačily, že perorální terapie L-lysinem byla účinným preventivním opatřením proti recidivám infekcí HSV.

Podrobnosti studií o účinku L-lysinu:

 • Studie, jako ta od Thein a Hunt, kde se zúčastnilo 26 pacientů s rekurentními herpetickými lézemi, prokázaly významné zlepšení ve skupině užívající L-lysin v porovnání se skupinou užívající placebo.
 • Bylo také zjištěno, že osoby s vyššími hladinami L-lysinu v séru měly méně recidiv než ti s nižšími hladinami.
 • Dvojitá, placebem kontrolovaná studie potvrdila, že suplementace L-lysinem ve stravě může skutečně snížit výskyt a závažnost infekcí HSV.

Zúčastnění výzkumu o účincích L-lysinu

 • Studie zahrnovala vzorek 114 osob s anamnézou opakované infekce herpes simplex.
 • Po analýze údajů a náhodném přiřazování do skupin s placebem a L-lysinem se potvrdilo, že obě skupiny byly podobné ve věku, pohlaví a počtu opakujících se případů herpesu.

Výsledky a závěr studie o L-lysinu

Tyto výsledky opětovně potvrzují důležitost L-lysinu v boji proti recidivním případům herpes simplex. L-lysin se jeví jako významný prostředek nejen při léčbě, ale také při prevenci této virové infekce.

Všechny tyto studie jsou důležitými vědeckými fakty, které zdůrazňují důležitost L-lysinu a Laktoferinu v boji proti virovým onemocněním. Tyto látky se jeví jako vysoce účinné a slibné pro budoucnost v podpoře imunity u dětí i dospělých.

Jedním z nejnovějších objevů v oblasti zdraví, boje proti virům a posilováním imunity je laktoferin, který je základem některých našich doplňků stravy. V kombinaci s dalšími látkami, jako je l-lysin a colostrum, představují tyto látky účinný nástroj v boji proti virům a na podporu imunitního systému.