Cévy a jejich rozdělení
Cévy a jejich rozdělení

Cévy a jejich rozdělení

Cévy a jejich rozdělení

>>10% zľava aj na výrobky v tomto článku - kód "BLGZK10"<<

Cévy představují uzavřený systém trubek, kterými proudí po těle krev. Stěna cév je složená ze tří vrstev:

1. endotelových vrstva - vnitřní, je dokonale hladká

2. svalová vrstva - je tvořena kruhovitě a spirálovitě uspořádanou svalovinou

3. vnější vazivový obal - procházejí tudy nervy do hladké svaloviny 

Cévy dělíme podle funkce na 3 skupiny:

1. tepny (arterie)

2. žíly (vény)

3. vlásečnice (kapiláry) 

Tepna 

Tepna (arterie) je céva, ve které proudí krev směrem od srdce ke tkáním. Většinou vede okysličenou krev. Výjimkou je plicnice, která vede odkysličenou krev z pravé komory do plic. Tepny mají pevné tlusté stěny, které jsou svalové a zároveň pružné. Díky těmto silným stěnám tepny odolávají vysokému tlaku, který vytváří srdce. Tyto velké cévy se postupně dělí na tepny menšího průřezu, směřující do konkrétních oblastí těla. V konečné fázi tvoří tepénky vyúsťující do kapilární (vlásečnicové) sítě. 

Žila 

Žíla (žíly veny) je céva, která vede odkysličenou krev z tkání do srdce. Začínají se na venózním konci kapilár, které se sbíhají do venul (žilek), a ty se spojují do stále větších žil, až nakonec  je nimi transportována krev, která vyúsťuje do pravé síně srdce prostřednictvím horní a dolní duté žíly. Žíly obsahují v každém okamžiku asi 75 procent krve celého organizmu. Asi 20 procent krve se nachází v tepnách a jen 5 procent ve vlásečnicích. Některé žíly vytvářejí na některých místech chlopně, které zabraňují zpětnému toku krve. Ty se nacházejí většinou na dolních končetinách. 

Vlásečnice 

Vlásečnice (kapiláry) jsou tenkostěnné a jemné cévy spojující tepny a žíly. Jsou takové tenké, že červené krvinky přes ně mohou procházet pouze v řadě za sebou a někdy se musí i ohnout aby vlásečnice prošli. Nemají vytvořenou svalovou ani vnější vazivovou vrstvu. V těle nejsou rovnoměrně rozloženy. Na začátku vlásečnice prostupuje tekutina obsahující kyslík a živiny z krve do mezibuněčného prostoru. Na konci vlásečnice se do krve vrací tekutina obsahující zplodiny metabolismu.