Anémia a příčiny vzniku
Anémia a příčiny vzniku

Anémia a příčiny vzniku

Anémia a příčiny vzniku

Anémie nebo chudokrevnost je definována snížením koncentrace hemoglobinu v 1 litru periferní krve na hodnotu nižší než 135 g u mužů a méně než 120 g u žen.

Nižší hodnota hemoglobinu je doprovázena sníženým hematokritem (poměr hemoglobinu k celkovému objemu krve) a poklesem počtu erytrocytů. Anémie je syndrom, na jehož vzniku se podílí několik příčin.

Lze ji definovat jako poruchu přenosu kyslíku tkáním. Kyslík je dodáván tkáním po navázání na hemoglobin, jehož množství je sníženo a tím vzniká tkáňová hypoxie (nedostatek kyslíku).

Příčiny vzniku

  • zvýšené krevní ztráty – posthemoragické (akutní krvácení, krvácení z trávicího systému ze vředů nebo při nádoru)
  • porucha krvetvorby (nedostatek železa, vitaminu B12, kyseliny listové, aplastická, myeloblastická anémie, anémie při chronických onemocněních, snížená funkce štítné žlázy,
  • onemocnění ledvin – snížená tvorba erytropoetinu, poškození kostní dřeně toxiny, zářením, zářením)
  • zvýšený rozpad erytrocytů (vrozené a získané hemolytické anémie, talasémie, léky navozená hemolytická anémie)

Projevy

Projevem je bledost kůže, únavnost, bolesti hlavy, neprospívání, nechutenství, zvýšení pulsu, pocit bušení srdce, dušnost, může se vyskytnout i kolaps. Žloutenka doprovází náhlý vznik anémie z rozpadu červených krvinek.

Diagnóza

Diagnózu anémie lze stanovit pouze z vyšetření krve a to stanovením hladiny hemoglobinu, počtu a velikosti červených krvinek, případně hladiny bilirubinu při rozpadu krvinek.

Krevní nátěr je nutný pro mikroskopické hodnocení tvaru, velikosti, hustoty všech složek krevních elementů.

Anémie z nedostatku železa (nedostatečného přívodu, poruchy jeho vstřebávání nebo nedobrého využití) se diagnostikuje stanovením hladiny železa v séru/krvi. Železo se totiž v krvi nachází ve dvou formách: jako vázané (funkčně využité) a zásobní.

Železo obsahuje například mateřské mléko, některé druhy zeleniny a ovoce, maso. Železo se dostane přes sliznici střeva do krve a do krvetvorných orgánů. Ve kterékoli části této „cesty“ může dojít k získané či vrozené poruše. Léčba v tomto případě sestává z dodávky železa, někdy i v injekční formě.

Jiné příčiny vzniku

Chudokrevnost může vznikat iz jiných nedostatků, například z nedostatku mědi, nedostatku kyseliny listové (lek. megaloblastická anémie), vrozená perniciózní anémie, anémie z nedostatku části B vitamínů a jiné. Vrozené anémie mají příčinu v poruše krvetvorných orgánů, jako kostní dřeň; může být sdružena s jinými vrozenými vadami a vyžaduje složité diagnostické hodnocení a léčbu.

Anémie jako doprovodné onemocnění jiných základních onemocnění jsou většinou spojeny s poruchami imunity nebo hormonálního řízení a jejich diagnostika a léčba jsou závislé na základním onemocnění. Anémie ze zvýšené ztráty krve či červených krvinek mohou být vyvolány rozpadem zapříčiněným různými příčinami. Vykrvácení je zapříčiněno vnější příčinou, jako úraz, a projevy jsou časově oddáleny.

Rozpad krvinek může být zapříčiněn léky, chorobami (například virové a infekční choroby), otravnými látkami (například živočišné jedy). Poruchy červeného krevního barviva bývají vrozené a vedou nejen ke změně jeho hladiny, ale také jeho složení. Všechny druhy vzácných forem vyžadují složitou diagnostiku a terapii.

Co může pomoci?

Při anémii je vhodný doplněk stravy Premium Lactoferrin, který zlepšuje využití železa přijatého potravou, důležitého při tvorbě červených krvinek a hemoglobinu. Působí antibakteriálně, potlačuje oxidační procesy v těle a také zlepšuje schopnost organismu bojovat proti cizím látkám.