Celoštátny turnaj mladších žiakov a žiačok kategórie
Celoštátny turnaj mladších žiakov a žiačok kategórie

Celoštátny turnaj mladších žiakov a žiačok kategórie

Celoštátny turnaj mladších žiakov a žiačok kategórie

Za spolupráce s p.Tiborom Lešniakom sa po druhý raz f Kompava zúčastnila tohto turnaja konaného v novom veľmi peknom tenisovom areály Tc STŠ Michalovce.Zú­častnilo sa viacero tenisových nádejí zo Slovenska i zo zahraničia. Ostatné foto.

spracoval: Vrba