Európsky pohár - Biatlon
Európsky pohár - Biatlon

Európsky pohár - Biatlon

Európsky pohár - Biatlon

Vzhľadom na dobrú spoluprácu a meno f Kompava v biatlone, dobrý odber aj reprezentácie/najmä juniorskej/ sa f Kompava rozhodla prezentovať na tomto významnom európskom podujatí formou zabezpečenia pitného režimu vo všetkých troch dňoch podujatia a zabezpečením reklamy a propagácie 8 reklamnými plachtami v areáli preteku.Reklamné plachty 6ks boli rozmiestnené tak aby boli v zábere STV pri priamom prenose , jedna na mostíku tesne za štartom a jedna v mieste podávania nápojov po dobehnutí do cieľa.Okrem záberu na reklamné plachty bol záber i na miesto podávania nápojov, kde bol reklamný stolík s výrobkami.Logo f Kompava bolo umiestnené na web stránke biatlonu nad logo Viesmann, ktorý je generálnym sponzorom všetkých biatlonových svetových, európskych i majstrovských súťaží krajín, členov IBU. Všetci reprezentanti SR sa pri stánku zastavovali spolu s trénermi a ďalšími účastníkmi v rámci slovenského biatlonu.S väčšinou sa osobne veľmi dobre poznám.Zaujímali ich novinky, informácie o firme a v rámci časových možností som podal ďalšie informácie na ich požiadanie.Týkali sa najmä regenerácie a rastu, pitného režimu, kĺbov, ochrany zdravia a zvyšovania imunity.Zahraničným pretekárom nápoje chutili, mnohí po dobehnutí sa napili i viackrát.Or­ganizátori i zahraniční účastníci prezentáciu a podávanie nápojov chválili.Mal som pri sebe troch pomocníkov, mládežníckych pretekárov z domáceho klubu. Pri stánku f Kompava sa zastavovali aj mnohí diváci, športová verejnosť , ktorí veľmi privítali ponuku a informácie o f Kompava.Rozdal som 60 ponúk v slovenskom jazyku a 20 v anglickom, nemeckom jazyku.Zo zahraničných si výrobky zakúpili reprezentnti z Ruska, Macedónie a Srbska.Dal som im kontakt na firmu, vizitku.Viacerí boli prekvapení tým, že f Kompava je slovenským výrobcom a s takým sortimentom výrobkov. Každý deň bol pretek doobeda a poobede, začalo sa rýchlostnými pretekmi, druhý deň bol stíhací pretek a nakoniec štafety.Počasie bolo nepriaznivé väčšinou pršalo alebo mrholilo, no napriek tomu bola návštevnosť v sobotu a v nedeľu dobrá.Veľmi pekné výsledky dosiahli P.Huraj, E.Švikruhová/spon­zoring a spolupráca/ a Maťo Kazár, ktorý je pravidelným odberateľom výrobkov f Kompava. Podobného podujatia a to i v tomto športe odporúčam sa zúčastňovať, prospeje to k vylepšovaniu mena, imidžu a postavenia f Kompava.

Spracoval: Vrba