Kloubové tyčinky grátis k limitované edici Gelo-3 complex

Medzinárodný turnaj vo volejbale žien-Pezinský strapec
Medzinárodný turnaj vo volejbale žien-Pezinský strapec

Medzinárodný turnaj vo volejbale žien-Pezinský strapec

Medzinárodný turnaj vo volejbale žien-Pezinský strapec

Ako aj minulý rok, bola súťaž veľmi dobre pripravená a uskutočnila sa vo vynikajúcej priateľskej atmosfére.Orga­nizátori na čele s Lubom Strážayom pripravili aj pre f Kompava výborné podmienky. F Kompava zabezpečovala pitný režim, čo opäť povýšilo úroveň podujatia. spracoval:Vrba