Jablonicka 10ka

Jablonicka 10ka
Tento rok padali aj traťové rekordy. ľubomíra Maniková a Imrich Magyar dokázali prekonať traťové rekordy a zvitaziť na 2.ročníku Jablonickej 10-ky. Perfektne pripravený pretek bol na začiatku pokropený dažďom, ale nakoniec nepršalo a pre bežcov boli ideálne podmienky. Usporiadateľov potešila aj rekordná účasť - 413 pretekárov (vlani to bolo 286). Ženy bežali 4km a do cieľa ich dobehlo 41, muži mali trať dlhú 10km a cieľom prebehlo 161 bežcov. Starostka Jablonice pri slávnostnom dekorovaní víťazov jednotlivých kategórií, pochválila vynikajúcu prácu organizátorov a poďakovala aj všetkým sponzorom, ktorý sa na tomto podujati podielali. 
Ja by som chcel tiež poďakovať, v mene usporiadateľov, spoločnosti Kompava za poskytnutie pitného režimu Hypofit a vzoriek výrobku Gelo-3 Complex, ktorú dostal každý pretekár pri registrácii.
Prajem pekný deň, s pozdravom
Peter Portasik