Veľká cena Trnavy v plávaní XXXIV. ročník
Veľká cena Trnavy v plávaní XXXIV. ročník

Veľká cena Trnavy v plávaní XXXIV. ročník

Veľká cena Trnavy v plávaní XXXIV. ročník

V rámci osláv 40. výročia založenia plaveckého klubu v Trnave sa uskutočnil známy plavecký pretek s medzinárodnou účasťou. Aj firma Kompava ako partner podujatia prispela k úspešnej a výbornej úrovni preteku. Boli podávané nápoje HypoFit všetkých príchutí, prezentované výrobky a čerstvé novinky firmy Kompava. Podobnú účasť plánuje firma Kompava i na tohtoročnej Veľkej cene v Bratislave.