Získejte nyní balení Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balení. Více na...

VO FORME S KOMPAVOU za 2 mesiace
VO FORME S KOMPAVOU za 2 mesiace

VO FORME S KOMPAVOU za 2 mesiace

VO FORME S KOMPAVOU za 2 mesiace

Spoločnosť EUROGYM-Fitness club v spolupráci s firmou KOMPAVA s.r.o. –Sport Nutrition Zahájili počnúc dňom 15.2.2007 na dobu 2 mesiacov – t.j.: do 15.4.2007 SÚŤAŽ pre všetkých stálych aj nových návštevníkov Fitness Clubu v troch nasledovných disciplínach:

  1. DO FORMY (súťaž pre mužov aj ženy v jednej kategórii. Bude sa hodnotiť zmena postavy od dátumu zahájenia po koniec súťaže. Záujemci budú zmeraní zamestnancami Fitness clubu EUROGYM v partiách: HRUDNÍK, PÁS, BOKY + VÁHA. Môžete si priniesť vlastné foto celej postavy v plavkách. Fotografie nebudú nikde zverejňované. Budú vložené do obálky, zalepené a odložené až do konca súťaže. „Len s priamym súhlasom môžu byť zverejnené na www.kompava.sk
  2. TLAK NA LAVIČKE (súťaž pre mužov aj „ženy nedajte sa odradiť“ tlaky na lavičke s 50% vlastnej váhy v ohraničenom časovom intervale 2 minúty)
  3. NAJKRAJŠÍ BICEPS (súťaž pre mužov aj ženy – nehodnotí sa objem, ale kvalita vypracovanosti bicepsu)

Samotná súťaž a jej vyhodnotenie prebehne dňa 15.4.2007 – t.j. v nedeľu od 13.00 hod. Za asistencie poroty zloženej z vedenia spoločností Fitness Clubu ako aj obchodnej spoločnosti KOMPAVA s.r.o., prípadne našich hostí z kulturistickej a fitness branže. Víťazi, ale aj samotní účastníci budú odmenení cenami vo forme doplnkov výživy venovaných od spoločnosti KOMPAVA s.r.o., ako aj vecnými cenami od spoločnosti Fitness Club – Eurogym.