Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

Medzinárodný Považský maratón 45.ročník.
Medzinárodný Považský maratón 45.ročník.

Medzinárodný Považský maratón 45.ročník.

Medzinárodný Považský maratón 45.ročník.

Tento známy náročný maratón opäť s f Kompava. Zišla sa tu plejáda známych maratóncov. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom,Klubu Považského maratónu,atle­tickému klubu a Mestu Nové Mesto nad Váhom.Na zabezpečení sa podieľali i starostovia obcí Čachtice, Částkovce, Podolie a Krakovany. Ako vždy fúkal protivietor, ale všetci zúčastnení preukázali vynikajúcu pripravenosť a vytrvalosť.Preto im patrí uznania a vďaka, že sa tohto podujatia zúčastnili. F Kompava zabezpečovala pitný režim po celej trati HypoFitom a EnergoFitom čo opäť pretekári veľmi chválili.

spracoval: Vrba