Získejte nyní balení Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balení. Více na...

Výstava Slovmedica-Non Handicap
Výstava Slovmedica-Non Handicap

Výstava Slovmedica-Non Handicap

Výstava Slovmedica-Non Handicap

7.-9.10.2008 sa konala v Bratislave výstava Slovmedica-Non Handicap. Naším informačným stánkom sme dali o sebe vedieť, ako aj o tom, že už 7 rokov aktívne pomáhame nielen športovcom, ale i všetkým ľuďom. Na výstave sa zúčastnil tím firmy. Na výstave sme spoznali mnoho nových a zaujímavých ľudí a získali pre firmu cenné kontakty na nadviazanie nových možností spolupráce. Na 10. výstave zdravotníctva Slovmedica a 6. výstave zdravotne postihnutých ľudí Non – Handicap sa prezentovalo 67 vystavovateľov z 3 krajín. Výstava sa konala pod záštitou Ministerstva zdravotníctva v úzkej spolupráci s odbornými partnermi – Asociácia nemocníc Slovenska, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská farmaceutická spoločnosť, Slovenská zdravotnícka univerzita, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Úrad verejného zdravotníctva SR. Bol pripravený aj bohatý sprievodným programom, ktorý prinášal so sebou množstvo zaujímavých a odborných informácií. Hlavným programom bolo vyhodnotenie výrobkov, ktoré sa zapojili do súťaže o cenu Zlatej Incheby. Zapojiť sa mohla každá firma, ktorá pomáha ľudstvu priniesť krajší pohľad na život a zlepšiť kvalitu života. Odmenených bolo päť firiem, ktoré sa zapojili do súťaže s rôznymi exponátmi. Jedným z exponátov, ktoré získali ocenenie „Zlatá Incheba 2008“ bol aj náš nový výrobok ACIDOFIT. Cenu si zaslúžil za vynikajúce zloženie, ktoré má pozitívny vplyv na prekyslený ľudský organizmus, svalové kŕče a preventívne pôsobí proti ľudským chorobám. Exponáty vyhodnotila odborná Technická komisia zložená z odborníkov z oblasti zdravotníctva pod vedením prof. MUDr. Eleny Kukurovej, CSc.. a cenu s radosťou za firmu KOMPAVA prevzala majiteľka firmy – Ing. Želmíra Komorechová. Dúfame, že aj toto ocenenie zviditeľní, že ACIDOFIT je naozaj výrobok určený pre každého a niet človeka, ktorý by si nenašiel príznaky ochorenia, pri ktorých mu môže ACIDOFIT pomôcť.