Žilinský triatlon

Žilinský triatlon

Žilinsky triatlon už v poradí 8. ročník prebiehajúci v Žiline je súčastne aj Majstrovstvami SR v šprintriatlone mužov, žien a veteránov a záverečným kolom Slovenského pohára v triatlone 2006. Usporia­dateľom bol i pre tento rok Klub plaveckých športov Nereus Žilina.

Súťažilo približne 150 domácich i zahraničných pretekárov z radov registrovaných i neregistrovaných športovcov od mladších žiakov až po veteránov. Hlavný pretek pozostával z 750 m plávania vo vonkajšom bazéne, 20 km cyklistiky so zvlneným terénom v meste a z 5 km behu v okolí areálu.

Víťazi obdržali vecné i finančné ceny. Pretek prebiehal za teplého slnečného dňa, preto team firmy Kompava musel byť vždy pripravený s vychladenými nápojmi Hypofitu aby pretekári neboli smädní a nechýbala im energia. spracoval:V.Vrba