Žlučové kameny - cholelistiáza
Žlučové kameny - cholelistiáza

Žlučové kameny - cholelistiáza

Žlučové kameny - cholelistiáza

Cholelitiáza spočívá v tvorbě žlučových kamenů nebo žlučového bláta ve žlučníku a žlučových cestách a může vést k jejich částečnému nebo úplnému ucpání. Žlučové kameny mohou vznikat následkem nadbytku cholesterolu nebo bilirubinu (žlučové barvivo) v žluči nebo při poruše funkce žlučníku.

Druhy žlučových kamenů:

Čistě cholesterolové kameny: jsou tvořeny pouze cholesterolem, většinou je přítomen jen jeden kámen nebo několik kamenů velkých rozměrů .
Smíšené kameny: tvořeny cholesterolem, bilirubinem (žlučové barvivo) a vápníkem. Mají menší rozměry, většinou jsou četné a nahromaděné v určité části žlučových cest. Představují nejčastější typ cholelitiázy .
Pigmentové kameny: tvořeny převážně bilirubinem. Postihuje až 20 % populace, ale ve většině případů probíhá nepozorovaně. Onemocnění častější postihuje ženy.

Vznikají:

- Při nadbytku cholesterolu ve žluči, který neodpovídá hladině cholesterolu v krvi, ale spíše souvisí se zvýšenou hladinou tuků v krvi. Dále je to obezita, rychlá ztráta tělesné hmotnosti a užívání některých léků (například estrogeny podávané během klimakteria - přechod u žen )

Narušením složení žluče, zejména zastoupením žlučových kyselin. Jejich snížené procentuální zastoupení ve žluči přispívá ke vzniku kamenů.

- Při nadbytku bilirubinu v důsledku poruchy látkové přeměny (někdy v souvislosti s různými onemocněními jater). V tomto případě vznikají pigmentové kameny.

- Změnou struktury žlučníku nebo poruchou jeho funkce.

 

Dyspepsie - zažívací obtíže a pocit tíže po jídle, zejména tučném. Ve většině případů je příčinou nedostatečné vylučování žluči při částečně ucpaných žlučových cestách žlučovými kameny.

Akutní biliární (žlučová) pankreatitida - zánět slinivky vznikající následkem zaklínění kamene v společném žlučovodu na úrovni vyústění pankreatického vývodu. Tím je blokováno vylučování pankreatických šťáv do střeva a ty se hromadí v samotné slinivce břišní.

Cholecystitida - zánět žlučníku a okolních žlučových cest nejčastěji následkem déletrvajícího ucpání vývodu žlučníku žlučovým kamenům. Zaklínění kamene vede k roztažení žlučníkových stěn se změnami krevního zásobování, čímž dochází ke snadnějšímu vzniku infekce určitými bakteriemi.

Žlučová kolika - když dojde k proděravění žlučníku nebo žlučových cest přítomným kamenem a jeho vyplavení do volné dutiny břišní, doprovázený žlučí. Tato je sice za normálních okolností sterilní, ale následkem zablokování odtoku žluči dochází k jejímu infikování. Pokud se taková bakteriemi přeplněná žluč dostane do volné dutiny břišní, v krátkém čase se vyvine zánět pobřišnice. Takový pacient musí být urgentně operován, jinak mu hrozí vážné zdravotní komplikace, a dokonce smrt. Léčba může být konzervativní nebo chirurgická. Záleží na tom, v jaké fázi se pacient nachází.